Zoznam čeľadí a druhov
denné motýle | nočné motýle | drobné motýle
cz ikona sk ikona en ikona de ikona

náhodný detail křídel
– Denné motýle (135 druhov)

Nymphalinae - Nymphalini (babôčky)

Babôčka admirálska - Vanessa atalanta Babôčka bodliaková - Vanessa cardui Babôčka brestová - Nymphalis polychloros Babôčka osiková - Nymphalis antiopa Babôčka pávooká - Inachis io Babôčka pŕhľavová - Aglais urticae Babôčka sieťkovaná - Araschnia levana Babôčka vŕbová - Nymphalis xanthomelas Babôčka zubatokrídla - Polygonia c-album

Limenitidinae (bielopásavce)

Bielopásovec tavoľníkový - Neptis rivularis Bielopásovec topoľový - Limenitis populi Bielopásovec zemolezový - Limenitis camilla

Apaturinae (dúhovce)

Dúhovec menší - Apatura ilia Dúhovec väčší - Apatura iris

Nymphalinae - Melitaeini (hnedáčiky)

Hnedáčik čermeľový - Melitaea diamina Hnedáčik chrastavcový - Euphydryas aurinia Hnedáčik mriežkovaný - Melitaea cinxia Hnedáčik osikový - Euphydryas maturna Hnedáčik pyštekový - Melitaea didyma Hnedáčik skorocelový - Melitaea athalia Hnedáčik veronikový - Melitaea aurelia

Satyrinae (očkáňovité)

Očkáň bielopásy - Hipparchia alcyone Očkáň červenopásy - Erebia euryale Očkáň čiernohnedý - Erebia ligea Očkáň horský - Erebia epiphron Očkáň jačmienkový - Lasiommata maera Očkáň kostravový - Arethusana arethusa Očkáň lúčny - Maniola jurtina Očkáň mätonohový - Lopinga achine Očkáň medničkový - Coenonympha arcania Očkáň medúnkový - Hipparchia fagi Očkáň metlicový - Hipparchia semele Očkáň múrový - Lasiommata megera Očkáň obyčajný - Aphantopus hyperantus Očkáň ovsíkový - Minois dryas Očkáň pohánkový - Coenonympha pamphilus Očkáň prstovkový - Erebia medusa Očkáň pýrový - Pararge aegeria Očkáň skalný - Chazara briseis Očkáň stoklasový - Brintesia circe Očkáň striebrooký - Coenonympha tullia Očkáň timotejkový - Melanargia galathea Očkáň traslicový - Coenonympha glycerion Očkáň trávový - Erebia aethiops Očkáň vysokohorský - Erebia sudetica

Heliconiinae (Perlovce)

Perlovec černicový - Brenthis daphne Perlovec dvanásťškvrnný - Boloria selene Perlovec dvojradový - Brenthis hecate Perlovec fialkový - Argynnis adippe Perlovec jahodníkový - Boloria euphrosyne Perlovec krvavcový - Brenthis ino Perlovec malý - Issoria lathonia Perlovec mokraďový - Proclossiana eunomia Perlovec najmenší - Boloria dia Perlovec severský - Boloria aquilonaris Perlovec sirôtkový - Argynnis niobe Perlovec striebristopásy - Argynnis paphia Perlovec veľký - Argynnis aglaja

Libytheinae (škvrnáče)

Škvrnáč brestovcový - Libythea celtis

 

Hájovník prvosienkový - Hamearis lucina

Dismorphiinae (mlynáriky)

Mlynárik hrachorový - Leptidea sinapis Mlynárik juvernica* - Leptidea juvernica

Pierinae (mlynáriky)

Mlynárik horský - Pieris bryoniae Mlynárik kapustový - Pieris brassicae Mlynárik ovocný - Aporia crataegi Mlynárik repkový - Pieris napi Mlynárik repový - Pieris rapae Mlynárik rezedový - Pontia edusa Mlynárik žeruchový - Anthocharis cardamines

Coliadinae (žltáčiky)

Žltáčik čučoriedkový - Colias palaeno Žltáčik lucernový - Colias erate Žltáčik podkovkový - Colias alfacariensis Žltáčik ranostajový - Colias hyale Žltáčik rešetliakový - Gonepteryx rhamni Žltáčik vičencový - Colias crocea

Lycaeninae - Polyommatini (modráčiky)

Modráčik bahniskový - Phengaris nausithous Modráčik bielopásy - Aricia eumedon Modráčik blankytný - Polyommatus thersites Modráčik čiernočiarkavý - Pseudophilotes vicrama Modráčik čiernoobrúbený - Plebejus argus Modráčik čiernoškvrnný - Phengaris arion Modráčik ďatelinový - Polyommatus bellargus Modráčik hnedoškvrnný - Polyommatus daphnis Modráčik komonicový - Polyommatus dorylas Modráčik kozincový - Glaucopsyche alexis Modráčik krušinový - Celastrina argiolus Modráčik krvavcový - Phengaris teleius Modráčik ľadencový - Cupido argiades Modráčik lesný - Cyaniris semiargus Modráčik lucernový - Cupido decoloratus Modráčik najmenší - Cupido minimus Modráčik obyčajný - Polyommatus icarus Modráčik ranostajový - Cupido alcetas Modráčik Rebelov - Phengaris alcon rebeli Modráčik rozchodníkový - Scolitantides orion Modráčik severský - Plebejus idas Modráčik striebroškvrnný - Vacciniina optilete Modráčik tmavohnedý - Aricia agestis Modráčik ušľachtilý - Polyommatus amandus Modráčik vičencový - Polyommatus damon Modráčik vikový - Polyommatus coridon Modráčik vresoviskový - Plebejus argyrognomon

Lycaeninae - Lycaenini (ohniváčiky)

Ohniváčik čiernokrídly - Lycaena phlaeas Ohniváčik čiernoškvrnný - Lycaena tityrus Ohniváčik modrolesklý - Lycaena alciphron Ohniváčik štiavový - Lycaena hippothoe Ohniváčik veľký - Lycaena dispar Ohniváčik zlatobyľový - Lycaena virgaureae

Lycaeninae - Eumaeini (ostrôžkáre)

Ostrôžkár brestový - Satyrium w-album Ostrôžkár černicový - Callophrys rubi Ostrôžkár cezmínový - Satyrium ilicis Ostrôžkár dubový - Neozephyrus quercus Ostrôžkár malý - Satyrium acaciae Ostrôžkár slivkový - Satyrium pruni Ostrôžkár trnkový - Satyrium spini

Lycaeninae - Theclini (ostrôžkáre)

Ostrôžkár brezový - Thecla betulae

Hesperiinae

Súmračník bieloškvrnný - Hesperia comma Súmračník čiarkavý - Thymelicus lineola Súmračník hrdzavý - Ochlodes sylvanus Súmračník metlicový - Thymelicus sylvestris Súmračník žltoškvmný - Thymelicus acteon

Heteropterinae

Súmračník čiernohnedý - Heteropterus morpheus Súmračník skorocelový - Carterocephalus palaemon

Pyrginae

Súmračník ibišový - Pyrgus carthami Súmračník jahodový - Pyrgus malvae Súmračník kotúčový - Erynnis tages Súmračník nátržníkový - Pyrgus serratulae Súmračník škoricový - Spialia sertorius Súmračník slezový - Carcharodus alceae Súmračník stepný - Pyrgus armoricanus

Parnassiinae (jasone)

Jasoň červenooký - Parnassius apollo Jasoň chochlačkový - Parnassius mnemosyne Pestroň vlkovcový - Zerynthia polyxena

Papilioninae (vidlochvosty)

Vidlochvost feniklový - Papilio machaon Vidlochvost ovocný - Iphiclides podalirius


– Nočné motýle (485 druhov)

Hypeninae

Pamora chmeľová - Hypena rostralis Zobánik žíhľavový - Hypena proboscidalis

Boletobiinae

Morička purpurová - Eublemma purpurina Stužkavec lišajníkový - Laspeyria flexula

Lymantriinae

Mníška čierne L - Arctornis l-nigrum Mníška pižmová - Euproctis similis Mníška veľkohlavá - Lymantria dispar Mníška vŕbová - Leucoma salicis Mníška zlatorítka - Euproctis chrysorrhoea Štetinavec trnkový - Orgyia antiqua

Toxocampinae

Morica viková - Lygephila craccae

Erebinae

Catephia alchymista Stužkavec alžírsky - Dysgonia algira Stužkavec hnedopásy - Minucia lunaris Stužkavec južný - Aedia leucomelas

Scolecocampinae

Pamora vŕbová - Colobochyla salicalis

Limacodinae

Apódia dubová - Apoda limacodes

Zeuzerinae

Drevotoč hruškový - Zeuzera pyrina Drevotoč močiarny - Phragmataecia castaneae

Cossinae

Drevotoč obyčajný - Cossus cossus Drevotoč stepný - Parahypopta caestrum

Chloephorinae

Drobnička Revayho - Nycteola revayana Drobnička topoľová - Nycteola asiatica Zelenka buková - Pseudoips prasinana Zelenka dubová - Bena bicolorana

Eariadinae

Zelenka vŕbová - Earias clorana

Nolinae

Drobnička biela - Meganola albula Drobnička brusnicová - Nola confusalis Drobnička buková - Meganola strigula

 

Strakáč brezový - Endromis versicolora

 

Hrotokrídlovec prvosienkový - Phymatopus hecta Hrotokrídlovec šalátový - Triodia sylvina

Macroglossinae

Lišaj lipkavcový - Hyles gallii Lišaj marinkový - Macroglossum stellatarum Lišaj mliečnikový - Hyles euphorbiae Lišaj pupalkový - Proserpinus proserpina Lišaj vrbicový - Deilephila porcellus Lišaj vŕbkový - Deilephila elpenor Lišaj zemolezový - Hemaris fuciformis

Sphinginae

Lišaj borovicový - Sphinx pinastri Lišaj orgovánový - Sphinx ligustri Lišaj pupencový - Agrius convolvuli Lišaj smrtkový - Acherontia atropos

Smerinthinae

Lišaj lipový - Mimas tiliae Lišaj pavooký - Smerinthus ocellatus Lišaj topoľový - Laothoe populi

 

Mníška obyčajná - Lymantria monacha Smutník jílkový - Pentophera morio Štetinavec orechový - Calliteara pudibunda

Heliothinae

Černopáska štetková - Heliothis viriplaca Sivkavec chrastavcový - Heliothis adaucta Sivkavec konopný - Helicoverpa armigera Sivkavec tônistý - Pyrrhia umbra

Bryophilinae

Lišajníkovka hnedá - Bryophila raptricula Lišajníkovka lipová - Cryphia algae Lišajníkovka stromová - Cryphia fraudatricula

Cuculliinae

Mora papuľková - Omphalophana antirrhinii Mora vermutová - Cucullia absinthii

Psaphidinae

Mora marcová - Brachionycha nubeculosa Mora novembrová - Asteroscopus sphinx

Dilobinae

Mramorovka modrohlavá - Diloba caeruleocephala

Xyleninae

Xylena solidaginis Cosmia pyralina Mora bodliaková - Xylena exsoleta Mora buková - Agrochola macilenta Mora čremchová - Agrochola lychnidis Mora jelšová - Agrochola helvola Mora kyprinová - Agrochola litura Mora očkatá - Xanthia ocellaris Mora psiarková - Crypsedra gemmea Mora rakytová - Agrochola circellaris Mora smolničková - Ammoconia caecimacula Mora štiavcová - Agrochola laevis Mora zemozelová - Blepharita satura Sivkavec brestový - Cosmia diffinis Sivkavec bukový - Apamea remissa Sivkavec černicový - Euplexia lucipara Sivkavec dubový - Cosmia affinis Sivkavec hlinožltý - Luperina testacea Sivkavec javorový - Cosmia trapezina Sivkavec ježohlavový - Globia sparganii Sivkavec koreňový - Apamea lithoxylea Sivkavec mramorový - Phlogophora meticulosa Sivkavec obyčajný - Oligia strigilis Sivkavec pŕhľavový - Caradrina morpheus Sivkavec ražný - Mesapamea secalis Sivkavec smlzový - Photedes fluxa Sivkavec tmavý - Mormo maura

Rivulinae

Pamora trávová - Rivula sericealis

Acronictinae

Mramorovka dubová - Moma alpium Mramorovka jelšinová - Acronicta cuspis Mramorovka jelšová - Acronicta alni Mramorovka obyčajná - Acronicta rumicis Mramorovka ostricová - Simyra albovenosa Mramorovka pagaštanová - Acronicta aceris Mramorovka rakytová - Acronicta auricoma Mramorovka trnková - Acronicta psi Mramorovka veľkohlavá - Acronicta megacephala Mramorovka vtáčizobová - Craniophora ligustri

Metoponiinae

Sivkavec rožcový - Panemeria tenebrata Stužkavec pupencový - Tyta luctuosa

Calpinae

Mora pivničná - Scoliopteryx libatrix

Amphipyrinae

Blyšťavka čierna - Amphipyra livida Blyšťavka obyčajná - Amphipyra tragopoginis Blyšťavka orechová - Amphipyra pyramidea Blyšťavka orgovánová - Amphipyra berbera Mora hlohová - Allophyes oxyacanthae

Herminiinae

Pamora černicová - Herminia tarsicrinalis Pamora dubová - Polypogon strigilata Pamora hmatadlová - Polypogon tentacularia Pamora hrabanková - Paracolax tristalis Pamora sadová - Herminia grisealis

Noctuinae

Nonagria typhae Agrotis cinerea Mora áronová - Noctua janthina Mora bodkatá - Eugnorisma depuncta Mora brusnicová - Xestia baja Mora bylinná - Xestia stigmatica Mora červenosivá - Cerastis rubricosa Mora čiernosŕpková - Xestia c-nigrum Mora hnedočervená - Diarsia brunnea Mora kokoríková - Cerastis leucographa Mora lúčna - Cerapteryx graminis Mora mätonohová - Tholera decimalis Mora metlicová - Tholera cespitis Mora piesčinová - Noctua orbona Mora poľná - Diarsia rubi Mora prechodná - Noctua interposita Mora prvosienková - Noctua comes Mora púpavová - Xestia triangulum Mora štiavová - Noctua pronuba Mora zemiaková - Noctua fimbriata Mora žltoškvrnná - Xestia xanthographa Siatica čakanková - Ochropleura plecta Siatica kozobradová - Paradiarsia glareosa Siatica oziminová - Agrotis segetum Siatica počerná - Euxoa nigricans Siatica výkričníková - Agrotis exclamationis Siatica ypsilonová - Agrotis ipsilon Sivkavec Büttnerov - Sedina buettneri Sivkavec divozelový - Gortyna flavago Sivkavec kozincový - Actinotia polyodon Sivkavec ľubovníkový - Chloantha hyperici Sivkavec lúčny - Hydraecia micacea Sivkavec pýrový - Oligia latruncula Sivkavec rúbaniskový - Apamea anceps Sivkavec skorocelový - Axylia putris Sivkavec trávový - Apamea monoglypha Sivkavec úhorový - Amphipoea fucosa Sivkavec veľký - Rhizedra lutosa Sivkavec zelený - Calamia tridens

Acontiinae

Morička černicová - Protodeltote pygarga Morička pupencová - Emmelia trabealis Morička šachorová - Deltote bankiana Morička slezová - Acontia lucida Morička timotejková - Deltote deceptoria

Hadeninae (mory)

Mythimna straminea Mora bielobodá - Mythimna albipuncta Mora bielobodková - Eupsilia transversa Mora bieločiara - Mythimna l-album Mora bodkovaná - Leucania obsoleta Mora borovicová - Panolis flammea Mora čerkáčová - Orthosia gracilis Mora červenohlavá - Conistra erythrocephala Mora citrónová - Tiliacea citrago Mora ďatelinová - Anarta trifolii Mora dubinová - Dryobotodes eremita Mora dubová - Orthosia cruda Mora hájová - Orthosia munda Mora hubová - Lithophane ornitopus Mora hviezdicová - Mythimna pallens Mora ihlicová - Polia bombycina Mora jarná - Orthosia incerta Mora jaseňová - Atethmia centrago Mora kapustová - Mamestra brassicae Mora kelová - Lacanobia oleracea Mora kúkoľová - Hadena rivularis Mora lipová - Orthosia cerasi Mora lobodová - Lacanobia suasa Mora mnohotvárna - Conistra vaccinii Mora mydlicová - Hadena perplexa Mora načervenalá - Orthosia miniosa Mora nafialovelá - Mythimna pudorina Mora okrová - Conisania luteago Mora olivová - Valeria oleagina Mora ovocná - Orthosia gothica Mora ozdobná - Perigrapha i-cinctum Mora ožinová - Lacanobia thalassina Mora plamienková - Egira conspicillaris Mora prasličková - Conistra rubiginosa Mora šafránovožltá - Jodia croceago Mora semibrunnea - Lithophane semibrunnea Mora skorocelová - Polia nebulosa Mora škvrnitá - Xanthia icteritia Mora škvrnkatá - Conistra rubiginea Mora smlzová - Mythimna ferrago Mora spojená - Hadena confusa Mora tmavohnedá - Conistra ligula Mora topoľová - Orthosia populeti Mora trsťová - Mythimna impura Mora zbiehavá - Dichonia convergens Mora zeleninová - Lacanobia w-latinum Mora zelenkavá - Griposia aprilina Mora zlatožltá - Tiliacea aurago Mora žltá - Xanthia togata Mora žĺtková - Mythimna vitellina Sivkavec dvojoký - Dicycla oo Sivkavec hviezdicový - Hoplodrina octogenaria Sivkavec kuklíkový - Charanyca ferruginea Sivkavec lobodový - Trachea atriplicis Sivkavec pľúcnikový - Atypha pulmonaris Sivkavec pôvabný - Elaphria venustula Sivkavec štiavový - Dypterygia scabriuscula Sivkavec travinový - Thalpophila matura Sivkavec trojčiarový - Charanyca trigrammica Sivkavec žltosivý - Hoplodrina ambigua

Plusiinae (mory)

Mora čiernočiara - Abrostola triplasia Mora gama - Autographa gamma Mora kvapkoškvrnná - Macdunnoughia confusa Mora luskáčová - Abrostola asclepiadis Mora steblovková - Plusia festucae Mora Tuttova - Diachrysia stenochrysis Mora zlatistá - Diachrysia chrysitis

Catocalinae (stružkavce)

Stružkavec lindový - Catocala puerpera Stužkavec hnedý - Euclidia glyphica Stužkavec jelšový - Catocala nupta Stužkavec lúčny - Callistege mi Stužkavec modrý - Catocala fraxini Stužkavec sivkastý - Grammodes stolida Stužkavec slivkový - Catocala fulminea Stužkavec topoľový - Catocala elocata Stužkavec vŕbový - Catocala electa

Notodontinae

Chochlatka brekyňová - Ptilodon cucullina Chochlatka brestová - Dicranura ulmi Chochlatka brezová - Pheosia gnoma Chochlatka dubinová - Drymonia querna Chochlatka dubová - Drymonia ruficornis Chochlatka dvojzúbková - Pterostoma palpinum Chochlatka hnedá - Drymonia dodonaea Chochlatka javorová - Ptilophora plumigera Chochlatka jelšinová - Ptilodon capucina Chochlatka jelšová - Notodonta dromedarius Chochlatka osiková - Pheosia tremula Chochlatka šedá - Gluphisia crenata Chochlatka topolová - Notodonta tritophus Chochlatka vŕbová - Notodonta ziczac Hranostajník biely - Cerura erminea Hranostajník osikový - Furcula bifida Hranostajník vŕbový - Cerura vinula

Heterocampinae

Chochlatka Milhauserova - Harpyia milhauseri Chochlatka striebroškvrnná - Spatalia argentina

Stauropinae

Hranostajník bukový - Stauropus fagi

Phalerinae

Faléra lipová - Phalera bucephala Faléra veľká - Peridea anceps

Pygaerinae

Chochlatka hnedoškvrnná - Clostera curtula Chochlatka lindová - Clostera anastomosis Chochlatka najmenšia - Clostera pigra

Saturniinae

Okáň hruškový - Saturnia pyri Okáň podobný - Saturnia pavoniella

Agliinae

Okáň bukový - Aglia tau

 

Mramorovka sivá - Colocasia coryli Mramorovka smreková - Panthea coenobita

Archiearinae

Marcovka brezová - Archiearis parthenias Marcovka rakytová - Archiearis notha

Oenochrominae

Piadivka javorová - Alsophila aceraria Piadivka marcová - Alsophila aescularia

Geometrinae

Piadivka černicová - Chlorissa cloraria Piadivka letná - Hemithea aestivaria Piadivka prútnatcová - Pseudoterpna pruinata Piadivka smaragdová - Thetidia smaragdaria Piadivka smldníková - Chlorissa etruscaria Piadivka vresovisková - Chlorissa viridata Piadivka zelená - Geometra papilionaria

Ennominae (listnatky)

Therapis flavicaria Kôrovka barinná - Arichanna melanaria Kôrovka borievková - Peribatodes secundaria Kôrovka čučoriedková - Alcis repandata Kôrovka dubová - Hypomecis roboraria Kôrovka jelšová - Aethalura punctulata Kôrovka ľadencová - Selidosema plumaria Kôrovka liesková - Parectropis similaria Kôrovka ľubovníková - Cleora cinctaria Kôrovka orlíčková - Ectropis crepuscularia Kôrovka ovocná - Hypomecis punctinalis Kôrovka palinová - Ascotis selenaria Kôrovka prútnatcová - Synopsia sociaria Kôrovka trnková - Peribatodes rhomboidaria Listnatka biela - Cabera pusaria Listnatka borovicová - Macaria liturata Listnatka bršlenová - Artiora evonymaria Listnatka brusnicová - Macaria brunneata Listnatka čučoriedková - Cepphis advenaria Listnatka ďatelinová - Chiasmia clathrata Listnatka dubová - Ennomos quercinaria Listnatka dvojmesiačková - Selenia dentaria Listnatka dvojškvrnná - Lomographa bimaculata Listnatka dvojzúbková - Odontopera bidentata Listnatka februárová - Theria rupicapraria Listnatka hlohová - Opisthograptis luteolata Listnatka hluchavková - Pseudopanthera macularia Listnatka hrabová - Campaea margaritaria Listnatka jaseňová - Ennomos fuscantaria Listnatka jedlinová - Pungeleria capreolaria Listnatka jedľová - Macaria signaria Listnatka jelšová - Ennomos alniaria Listnatka jesenná - Ennomos autumnaria Listnatka kosákovitá - Macaria alternata Listnatka lesná - Crocallis elinguaria Listnatka lindová - Stegania dilectaria Listnatka lipová - Ennomos erosaria Listnatka nažltlá - Cabera exanthemata Listnatka neskorá - Colotois pennaria Listnatka ranostajová - Tephrina arenacearia Listnatka štvormesiačková - Selenia tetralunaria Listnatka topoľová - Epione repandaria Listnatka trnková - Angerona prunaria Listnatka vŕbová - Plagodis pulveraria Listnatka záhradná - Lomographa temerata Listnatka žltkastá - Heliomata glarearia Listnatka značkovaná - Macaria notata Piadivka bodkovaná - Agriopis marginaria Piadivka brestová - Abraxas sylvata Piadivka brezová - Biston betularia Piadivka bršlenová - Ligdia adustata Piadivka buková - Plagodis dolabraria Piadivka čerešňová - Agriopis bajaria Piadivka chlpatá - Lycia hirtaria Piadivka dubová - Biston strataria Piadivka hrušková - Phigalia pilosaria Piadivka jabloňová - Lycia pomonaria Piadivka liesková - Lomaspilis marginata Piadivka osiková - Agriopis leucophaearia Piadivka pomarančová - Agriopis aurantiaria Piadivka šalviová - Dyscia conspersaria Piadivka strapatá - Apocheima hispidaria Piadivka tmavoškvrnná - Bupalus piniaria Piadivka vresová - Ematurga atomaria Piadivka žilkovaná - Siona lineata Piadivka zimná - Erannis defoliaria

Sterrhinae (piadice)

Piadica brezová - Cyclophora porata Piadica buková - Cyclophora linearia Piadica bylinná - Scopula immutata Piadica červená - Idaea muricata Piadica dubinová - Cyclophora quercimontaria Piadica dubová - Cyclophora punctaria Piadica hviezdicová - Idaea rufaria Piadica javorová - Cyclophora annularia Piadica jelšová - Cyclophora albipunctata Piadica kockovaná - Scopula immorata Piadica kručinková - Idaea aversata Piadica kuričková - Idaea subsericeata Piadica mokraďová - Idaea biselata Piadica nechtíková - Idaea dimidiata Piadica okrášlená - Scopula ornata Piadica perličkovitá - Idaea moniliata Piadica premenlivá - Idaea degeneraria Piadica prostá - Idaea straminata Piadica pruhovaná - Scopula virgulata Piadica prútnatcová - Rhodostrophia vibicaria Piadica rozchodníková - Scopula marginepunctata Piadica skorocelová - Scopula nigropunctata Piadica štiavcová - Timandra comae Piadica suchomilná - Idaea humiliata Piadica vykrojená - Idaea emarginata Piadica zlatožltá - Idaea aureolaria

Larentiinae (piadivky)

Jesenica Christyho - Epirrita christyi Jeseniva liesková - Epirrita dilutata Kvetnatka bazová - Chloroclystis v-ata Kvetnatka borovicová - Eupithecia tantillaria Kvetnatka dúbravová - Eupithecia abbreviata Kvetnatka obyčajná - Eupithecia subfuscata Kvetnatka pyšteková - Eupithecia linariata Kvetnatka sadová - Pasiphila rectangulata Kvetnatka smrečinová - Eupithecia lanceata Kvetnatka smreková - Eupithecia indigata Kvetnatka vratičová - Eupithecia icterata Piadivka borinná - Thera obeliscata Piadivka borovicová - Pennithera firmata Piadivka bučinová - Catarhoe cuculata Piadivka chrenová - Xanthorhoe fluctuata Piadivka čučoriedková - Dysstroma truncata Piadivka drapuľová - Cataclysme riguata Piadivka dvojfarebná - Plemyria rubiginata Piadivka dvojzúbková - Euphyia biangulata Piadivka fialová - Anticlea derivata Piadivka hájová - Hydrelia sylvata Piadivka hluchavková - Colostygia pectinataria Piadivka hnedočervená - Xanthorhoe spadicearia Piadivka hnedohlavá - Ecliptopera silaceata Piadivka hrdzavá - Xanthorhoe ferrugata Piadivka jahodníková - Dysstroma citrata Piadivka jaskynná - Triphosa dubitata Piadivka jednozúbková - Euphyia unangulata Piadivka jelenia - Hydria cervinalis Piadivka jelšinová - Hydriomena impluviata Piadivka jesenná - Operophtera brumata Piadivka južná - Chesias rufata Piadivka kôrová - Horisme corticata Piadivka lipová - Chloroclysta siterata Piadivka lobodová - Pelurga comitata Piadivka malinová - Mesoleuca albicillata Piadivka marinková - Eulithis pyraliata Piadivka menšia - Lythria cruentaria Piadivka mokraďová - Eulithis testata Piadivka obyčajná - Epirrhoe alternata Piadivka očkatá - Cosmorhoe ocellata Piadivka ohnivá - Hydrelia flammeolaria Piadivka okrová - Eulithis populata Piadivka premenlivá - Thera variata Piadivka purpurová - Lythria purpuraria Piadivka ríbezľová - Eulithis mellinata Piadivka šípková - Earophila badiata Piadivka šípková - Cidaria fulvata Piadivka slivková - Eulithis prunata Piadivka smútočná - Epirrhoe tristata Piadivka stoklasová - Scotopteryx chenopodiata Piadivka svetlá - Asthena albulata Piadivka topoľová - Lobophora halterata Piadivka úhorová - Aplocera plagiata Piadivka vlašská - Horisme tersata Piadivka vŕbová - Pterapherapteryx sexalata Piadivka zadymená - Lampropteryx suffumata Piadivka zanovätníková - Scotopteryx coarctaria Piadivka zemolezová - Trichopteryx polycommata Piadivka žihľavová - Camptogramma bilineatum Piadivka zimozeleňová - Melanthia procellata Piadivka žltohlavá - Ecliptopera capitata Semenovka konopnicová - Perizoma alchemillata Semenovka naduticová - Perizoma lugdunaria Semenovka púpavová - Mesotype parallelolineata

 

Ploskáč boľševníkový - Agonopterix heracliana Ploskáč jasencový - Agonopterix furvella Ploskáč lopúchový - Agonopterix arenella Ploskáč Steinkellnerov - Semioscopis steinkellneriana

Lasiocampinae

Priadkovec borovicový - Dendrolimus pini Priadkovec černicový - Macrothylacia rubi Priadkovec ďatelinový - Lasiocampa trifolii Priadkovec obrúčkatý - Malacosoma neustria Priadkovec trávový - Euthrix potatoria

Poecilocampinae

Priadkovec hlohový - Trichiura crataegi Priadkovec topoľový - Poecilocampa populi

Gastropachinae

Priadkovec jaseňový - Phyllodesma tremulifolia Priadkovec slivkový - Odonestis pruni

Yponomeutinae

Yponomeuta cagnagella Priadzovec čremchový - Yponomeuta evonymella

Lithosiinae

Lišajníkovec červenkastý - Miltochrista miniata Lišajníkovec čierny - Atolmis rubricollis Lišajníkovec lesný - Eilema sororcula Lišajníkovec lišajníkový - Eilema complana Lišajníkovec okrový - Eilema palliatella Lišajníkovec siný - Eilema lurideola Lišajníkovec smrekový - Eilema depressa

Ctenuchinae (bieloškvrnáče)

Bieloškvrnáč púpavcový - Amata phegea

Arctiinae (spriadače)

Bieloškvrnáč lišajníkový - Dysauxes ancilla Lišajníkovec belavý - Cybosia mesomella Lišajníkovec štvorbodý - Lithosia quadra Spriadač bazový - Spilosoma lutea Spriadač chrastavcový - Diacrisia sannio Spriadač hluchavkový - Callimorpha dominula Spriadač kostihojový - Euplagia quadripunctaria Spriadač medvedí - Arctia caja Spriadač obyčajný - Spilosoma lubricipeda Spriadač ostružinový - Arctia villica Spriadač psojazykový - Hyphoraia aulica Spriadač skorocelový - Parasemia plantaginis Spriadač štiavcový - Phragmatobia fuliginosa Spriadač vratičový - Diaphora mendica

Thyatirinae

Môrka bielopása - Habrosyne pyritoides Môrka brezová - Achlya flavicornis Môrka dubinová - Cymatophorina diluta Môrka dubová - Polyploca ridens Môrka jelšová - Tetheella fluctuosa Môrka obyčajná - Tethea or Môrka očkatá - Thyatira batis Môrka trojbodá - Tethea ocularis

Drepaninae

Srpokrídlovec bukový - Watsonalla cultraria Srpokrídlovec dubový - Watsonalla binaria Srpokrídlovec jelšinový - Drepana curvatula Srpokrídlovec jelšový - Drepana falcataria Srpokrídlovec lipový - Sabra harpagula Srpokrídlovec trnkový - Cilix glaucata

Oiketicinae

Vreckovec lúčny - Megalophanes viciella Vreckovec muškovitý - Ptilocephala muscella Vreckovec trávový - Canephora hirsuta

Epichnopteryginae

Acentra subvestalis


– Drobné motýle (102 druhov)

 

Zdobka buková - Diurnea fagella Zdobka jesenná - Diurnea lipsiella

 

Humusovka horčinková - Hypercallia citrinalis

Choreutinae

Listomôľka Fabriciova - Anthophila fabriciana

 

Adéla chrastavcová - Nemophora metallica Adéla zelená - Adela reaumurella

Spilomelinae

Vijačka krušpánová - Cydalima perspectalis Vijačka žihľavová - Pleuroptya ruralis

Pyraustinae

Sclerocona acutella Anania stachydalis - Anania stachydalis Vijačka bazová - Anania coronata Vijačka bodliaková - Anania perlucidalis Vijačka divozelová - Anania verbascalis Vijačka krvavočervená - Pyrausta sanguinalis Vijačka kukuričná - Ostrinia nubilalis Vijačka lobodová - Sitochroa verticalis Vijačka maricová - Nascia cilialis Vijačka purpurová - Pyrausta purpuralis Vijačka stepná - Pyrausta despicata Víjačka uhorská - Anania crocealis Víjačka záhradná - Anania hortulata Vijačka zlatoškvrnná - Pyrausta aurata

Odontiinae

Vijačka zanovätníková - Eurrhypis pollinalis Vijačka zúbkovitá - Cynaeda dentalis

Evergestinae

Vijačka cesnačková - Evergestis limbata Vijačka kapustová - Evergestis forficalis Víjačka obilná - Evergestis frumentalis

Scopariinae

Sivenka čiarkovaná - Scoparia basistrigalis Sivenka krovinová - Dipleurina lacustrata Sivenka lúčna - Scoparia pyralella

Crambinae (trávovce)

Trávovec jarný - Thisanotia chrysonuchella Trávovec lúčny - Crambus lathoniellus Trávovec machový - Catoptria permutatella Trávovec metlicový - Catoptria pinella Trávovec mriežkovaný - Chrysocrambus craterellus Trávovec pálkový - Calamotropha paludella Trávovec perleťový - Crambus perlella Trávovec suchomilný - Agriphila geniculea Trávovec trávový - Agriphila tristella Trávovec trsťový - Chilo phragmitella Trávovec záhradný - Chrysoteuchia culmella

 

Čiernomôľka kamienková - Ethmia pusiella Čiernomôľka nezábudková - Ethmia quadrillella Čiernomôľka stepná - Ethmia bipunctella

Incurvariinae

Blyštek bukový - Incurvaria masculella

Ypsolophinae

Molička jabloňová - Ypsolopha asperella

Tineinae

Moľa nečistotná - Monopis monachella Moľa ozdobná - Euplocamus anthracinalis

Olethreutinae

Obaľovač bielohrudný - Ancylis laetana Obaľovač hákoškvrnný - Epiblema foenella Obaľovač hrabankový - Olethreutes arcuella Obaľovač trojbodý - Notocelia cynosbatella Obaľovač Uddmannov - Notocelia uddmanniana Plodokaz jablčný - Cydia pomonella

Tortricinae

Obaľovač dráčový - Doloploca punctulana Obaľovač drevinový - Archips xylosteana Obaľovač dubový - Aleimma loeflingiana Obaľovač Hebenstreitov - Choristoneura hebenstreitella Obaľovač jarný - Tortricodes alternella Obaľovač jaseňový - Ptycholoma lecheana Obaľovač lipový - Acleris cristana Obaľovač obyčajný - Cnephasia communana Obaľovač písmenkový - Acleris literana Obaľovač ríbezľový - Pandemis cerasana Obaľovač sadový - Archips podana Obaľovač zelený - Tortrix viridana Obaľovač zlatohnedý - Eulia ministrana Zvinúvač nevädzový - Agapeta zoegana

Pterophorinae

Platyptilia calodactyla Pierkavec povojový - Pterophorus pentadactyla Pierkavec pupencový - Emmelina monodactyla Pierkavec šípkový - Cnaemidophorus rhododactyla

Pyralinae

Vijačka domová - Pyralis farinalis Vijačka lojová - Aglossa pinguinalis Vijačka machová - Synaphe punctalis Vijačka plamenná - Endotricha flammealis Vijačka senová - Hypsopygia costalis Vijačka slamová - Hypsopygia glaucinalis

Galleriinae

Vijačka osia - Aphomia sociella

Phycitinae (vijačky)

Vijačka dubová - Acrobasis repandana Vijačka lucernová - Oncocera semirubella Vijačka papriková - Plodia interpunctella Vijačka šišková - Assara terebrella Vijačka smreková - Dioryctria abietella

Zygaeninae (vretienky)

Vretienka ďatelinová - Zygaena trifolii Vretienka dúšková - Zygaena purpuralis Vretienka dúšková - Zygaena minos Vretienka hrachorová - Zygaena osterodensis Vretienka kotúčová - Zygaena punctum Vretienka kozincová - Zygaena loti Vretienka ľadencová - Zygaena angelicae Vretienka neskorá - Zygaena laeta Vretienka obyčajná - Zygaena filipendulae Vretienka päťbodá - Zygaena lonicerae Vretienka ranostajová - Zygaena ephialtes Vretienka vičencová - Zygaena carniolica Vretienka viková - Zygaena viciae

Procridinae (zelenáčiky)

Zelenáčik krasovlasový - Jordanita subsolana Zelenáčik nevädzovcový - Jordanita chloros Zelenáčik štiavový - Adscita statices

Oecophorinae

Zdobka dúbravová - Carcina quercana Zdobka pňová - Harpella forficella


Úvod


úvodní obrázek
Vítejte na stránkách věnovaných našim motýlům, které je možné pozorovat na území Čech, Moravy a Slezska. K babočkám, otakárkům a dalším motýlům mě nepřímo přivedl pan Ladislav Čermák, bývalý ředitel ZŠ Rudé armády v Karviné, který vedl tamější entomologický kroužek. Tehdy jsem se síťkou ze záclony na tyči pobíhal po louce a lovil a poletující krasavce.

Po zhruba 20 letech, s pořízením svého prvního digitálního fotoaparátu (červenec 2004) jsem se k motýlům opět vrátil, tentokrát však již jen jako obdivovatel a síťku jsem vyměnil za hledáček fotoaparátu. Na počátku jsem fotil víceméně příležitostně, na výletech a podobně. V červnu roku 2011 jsem se rozhodl začít fotografovat motýly cíleně a podnikat výlety z Brna právě do předem vytipovaných lokalit. Nicméně jsem záhy zjistil, že od dob dětství se mnohé změnilo a došlo k drastickému úbytku denních motýlů na našem území (viz článek zde). Za vznikem těchto stránek stojí právě tento fakt a druhak důvod nějakého systematičtějšího uložení a zobrazení vyfotografovaných motýlů.


Co na stránkách naleznete?


• Seznam čeledí a druhů — byl vytvořen z dat dostupných na stránkách mezinárodní encyklopedie BioLib [2]. V současnosti je v galerii 8161 fotografií a 722 druhů motýlů. U denních motýlů se zobrazují živné rostliny housenek. Determinace dospělců denních druhů motýlů je prováděna nejčastěji za pomocí určovacích klíčů, které jsou k dispozici na dalším základním portálu "fotolepidopterologa" — serveru Lepidoptera.cz. Noční motýli jsou určování podle atlasů [8] a internetových stránek (Moths and Butterflies of Europe and North Africa a detaily pak na Lepiforum.de).

• Aktuality — informace o aktualizacích obsahu stránek (nové druhy či fotografie).
• Články — články o motýlech a fotografování, zajímavosti, výkladový slovník.
• Top 20 — nejčastěji prohlížené druhy na tomto webu, včetně jejich náhledů.
• Android — Atlas denních motýlů ČR pro mobilní telefony s Androidem.
• Nástroje — Nástroje, jmenné seznamy, udělátka pro mapování motýlů.
• Mapa lokalit — interaktivní mapa navštívených míst a malá fotogalerie stanovišť.
• Kniha návštěv — zde očekávám vzkazy, pozdravy a Vaše ohlasy :-)
• Odkazy — linky na nejrůznější weby věnované motýlům.
• Kontakt — má emailová adresa pro případ nouze :-)


Poděkování


Na závěr ješte poděkování pracovníkům Entomologického ústavu BC AV ČR, jmenovitě panu Jiřímu Benešovi za determinační servis a mnoho dalšího, dále Davidu Novotnému za poskytnutí cenných informací a ochotu, Marku Vojtíškovi (Koláčkova galerie motýlů) za tipy a kvízy do aplikace, Radce Páleníkové (Motýli a jiné zajímavosti) za poskytnutí tipu na lokalitu, za informace o lokalitách v okolí Brna pak panu Víťovi Kalivodovi, Michalu Absolínovi, Dalimíru Kaiserlichovi, Václavu Štěpánskému, Jiřímu Zoufalému, Leoši Říčánkovi (Motýlí svět), Martině Petrové (Hmyzáci.eu), Marku Benovi, Jiřímu Valíčkovi a Jiřímu Novákovi. Lukáši Neuwirthovi za upozornění na chyby v galerii, speciální dík a uznání posílám panu Michalovi Koupému za cenné informace, které mi poskytl o jednotlivých druzích na jižní Moravě, Marku Fišerovi děkuji za lokality v Beskydech a severní Moravě, Davidu Černochovi za tipy v oblasti Bílých Karpat, Davidu Breiterovi (Motýlkové.cz) za v podstatě celorepublikové tipy, Janu Jurníčkovi za ochotu a informace z Uherskohradišťska, Petru Dítětovi za aktuality z Podyjí. Miroslavu Vrbovi , Kamilu Eliášovi za informace o motýlodění z Jihlavska a Vysočiny a Otomaru Adamovi za aktuality z Novohradských hor. Za rady a tipy u nočních motýlů děkuji Vladimíru Hulovi, Michalu Zapletalovi a Antonínu Floriánovi. Profesoru Zdeňku Laštůvkovi velice děkuji za cenné publikace a také za revizi determinace.

A samozřejmostí je poděkovat i rodině za neskonalou trpělivost při (foto)výletech :-)


Fototechnika


Seznam použité fotografické techniky v průběhu času naleznete zde.


Použitá literatura a internetové zdroje:


[1] Beneš, Jiří, a kol. Mapování a ochrana motýlů České republiky, http://lepidoptera.cz
[2] Zicha, Ondřej. BioLib, Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů, http://biolib.cz
[3] Beneš, Jiří, a kol. Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha, 2002
[4] Laštůvka, Zdeněk, Marek Jaroslav. Motýli (Lepidoptera) Moravského krasu, Korax, 2002
[5] Laštůvka, Zdeněk. Denní motýli (Rhopalocera) v zemědělské krajině, Biocont Laboratory, Brno, 2008
[6] Hrabák, Rudolf. Kapesní atlas našich motýlů, Státní zemědělské nakladatelství a SPN, Praha, 1985
[7] Novák, Ivo; Severa, František. Motýli, Aventinum, Praha, 2005
[8] Macek, J., Dvořák J., Traxler, L., Červenka, V., Procházka, J. Motýli a housenky střední Evropy, Noční motýli I., II., III.; Academia, Praha, 2007, 2008, 2012
[9] Laštůvka, Zdeněk. Motýli (Lepidoptera) města Brna — historie a současnost, Mendelova univerzita Brno, 2020