Píďalička borová Kvetnatka borovicová
Zoznam čeľadí a druhov cz ikona sk ikona
denné motýle | nočné motýle | drobné motýle


– Denné motýle (129 druhov)

Nymphalinae - Nymphalini (babôčky)

Babôčka admirálska - Vanessa atalanta
Babôčka bodliaková - Vanessa cardui
Babôčka brestová - Nymphalis polychloros
Babôčka osiková - Nymphalis antiopa
Babôčka pávooká - Inachis io
Babôčka pŕhľavová - Aglais urticae
Babôčka sieťkovaná - Araschnia levana
Babôčka zubatokrídla - Polygonia c-album

Limenitidinae (bielopásavce)

Bielopásovec tavoľníkový - Neptis rivularis
Bielopásovec zemolezový - Limenitis camilla

Apaturinae (dúhovce)

Dúhovec menší - Apatura ilia
Dúhovec väčší - Apatura iris

Nymphalinae - Melitaeini (hnedáčiky)

Hnedáčik čermeľový - Melitaea diamina
Hnedáčik chrastavcový - Euphydryas aurinia
Hnedáčik mriežkovaný - Melitaea cinxia
Hnedáčik osikový - Euphydryas maturna
Hnedáčik pyštekový - Melitaea didyma
Hnedáčik skorocelový - Melitaea athalia
Hnedáčik veronikový - Melitaea aurelia

Satyrinae (očkáňovité)

Očkáň bielopásy - Hipparchia alcyone
Očkáň červenopásy - Erebia euryale
Očkáň čiernohnedý - Erebia ligea
Očkáň horský - Erebia epiphron
Očkáň jačmienkový - Lasiommata maera
Očkáň kostravový - Arethusana arethusa
Očkáň lúčny - Maniola jurtina
Očkáň mätonohový - Lopinga achine
Očkáň medničkový - Coenonympha arcania
Očkáň medúnkový - Hipparchia fagi
Očkáň metlicový - Hipparchia semele
Očkáň múrový - Lasiommata megera
Očkáň obyčajný - Aphantopus hyperantus
Očkáň ovsíkový - Minois dryas
Očkáň pohánkový - Coenonympha pamphilus
Očkáň prstovkový - Erebia medusa
Očkáň pýrový - Pararge aegeria
Očkáň skalný - Chazara briseis
Očkáň stoklasový - Brintesia circe
Očkáň striebrooký - Coenonympha tullia
Očkáň timotejkový - Melanargia galathea
Očkáň traslicový - Coenonympha glycerion
Očkáň trávový - Erebia aethiops
Očkáň vysokohorský - Erebia sudetica

Heliconiinae (Perlovce)

Perlovec černicový - Brenthis daphne
Perlovec dvanásťškvrnný - Boloria selene
Perlovec dvojradový - Brenthis hecate
Perlovec fialkový - Argynnis adippe
Perlovec jahodníkový - Boloria euphrosyne
Perlovec krvavcový - Brenthis ino
Perlovec malý - Issoria lathonia
Perlovec najmenší - Boloria dia
Perlovec severský - Boloria aquilonaris
Perlovec sirôtkový - Argynnis niobe
Perlovec striebristopásy - Argynnis paphia
Perlovec veľký - Argynnis aglaja

 

Hájovník prvosienkový - Hamearis lucina

Dismorphiinae (mlynáriky)

Mlynárik hrachorový - Leptidea sinapis
Mlynárik juvernica* - Leptidea juvernica

Pierinae (mlynáriky)

Mlynárik horský - Pieris bryoniae
Mlynárik kapustový - Pieris brassicae
Mlynárik ovocný - Aporia crataegi
Mlynárik repkový - Pieris napi
Mlynárik repový - Pieris rapae
Mlynárik rezedový - Pontia edusa
Mlynárik žeruchový - Anthocharis cardamines

Coliadinae (žltáčiky)

Žltáčik lucernový - Colias erate
Žltáčik podkovkový - Colias alfacariensis
Žltáčik ranostajový - Colias hyale
Žltáčik rešetliakový - Gonepteryx rhamni
Žltáčik vičencový - Colias crocea

Lycaeninae - Polyommatini (modráčiky)

Modráčik bahniskový - Phengaris nausithous
Modráčik bielopásy - Aricia eumedon
Modráčik blankytný - Polyommatus thersites
Modráčik čiernočiarkavý - Pseudophilotes vicrama
Modráčik čiernoobrúbený - Plebejus argus
Modráčik čiernoškvrnný - Phengaris arion
Modráčik ďatelinový - Polyommatus bellargus
Modráčik hnedoškvrnný - Polyommatus daphnis
Modráčik komonicový - Polyommatus dorylas
Modráčik kozincový - Glaucopsyche alexis
Modráčik krušinový - Celastrina argiolus
Modráčik krvavcový - Phengaris teleius
Modráčik ľadencový - Cupido argiades
Modráčik lesný - Cyaniris semiargus
Modráčik lucernový - Cupido decoloratus
Modráčik najmenší - Cupido minimus
Modráčik obyčajný - Polyommatus icarus
Modráčik ranostajový - Cupido alcetas
Modráčik Rebelov - Phengaris alcon rebeli
Modráčik rozchodníkový - Scolitantides orion
Modráčik severský - Plebejus idas
Modráčik tmavohnedý - Aricia agestis
Modráčik ušľachtilý - Polyommatus amandus
Modráčik vičencový - Polyommatus damon
Modráčik vikový - Polyommatus coridon
Modráčik vresoviskový - Plebejus argyrognomon

Lycaeninae - Lycaenini (ohniváčiky)

Ohniváčik čiernokrídly - Lycaena phlaeas
Ohniváčik čiernoškvrnný - Lycaena tityrus
Ohniváčik modrolesklý - Lycaena alciphron
Ohniváčik štiavový - Lycaena hippothoe
Ohniváčik veľký - Lycaena dispar
Ohniváčik zlatobyľový - Lycaena virgaureae

Lycaeninae - Eumaeini (ostrôžkáre)

Ostrôžkár brestový - Satyrium w-album
Ostrôžkár černicový - Callophrys rubi
Ostrôžkár cezmínový - Satyrium ilicis
Ostrôžkár dubový - Neozephyrus quercus
Ostrôžkár malý - Satyrium acaciae
Ostrôžkár slivkový - Satyrium pruni
Ostrôžkár trnkový - Satyrium spini

Lycaeninae - Theclini (ostrôžkáre)

Ostrôžkár brezový - Thecla betulae

Hesperiinae

Súmračník bieloškvrnný - Hesperia comma
Súmračník čiarkavý - Thymelicus lineola
Súmračník hrdzavý - Ochlodes sylvanus
Súmračník metlicový - Thymelicus sylvestris
Súmračník žltoškvmný - Thymelicus acteon

Heteropterinae

Súmračník čiernohnedý - Heteropterus morpheus
Súmračník skorocelový - Carterocephalus palaemon

Pyrginae

Súmračník ibišový - Pyrgus carthami
Súmračník jahodový - Pyrgus malvae
Súmračník kotúčový - Erynnis tages
Súmračník nátržníkový - Pyrgus serratulae
Súmračník škoricový - Spialia sertorius
Súmračník slezový - Carcharodus alceae
Súmračník stepný - Pyrgus armoricanus

Parnassiinae (jasone)

Jasoň červenooký - Parnassius apollo
Jasoň chochlačkový - Parnassius mnemosyne
Pestroň vlkovcový - Zerynthia polyxena

Papilioninae (vidlochvosty)

Vidlochvost feniklový - Papilio machaon
Vidlochvost ovocný - Iphiclides podalirius


– Nočné motýle (306 druhov)

Hypeninae

Pamora chmeľová - Hypena rostralis
Zobánik žíhľavový - Hypena proboscidalis

Boletobiinae

Stužkavec lišajníkový - Laspeyria flexula

Lymantriinae

Mníška čierne L - Arctornis l-nigrum
Mníška pižmová - Euproctis similis
Mníška veľkohlavá - Lymantria dispar
Mníška zlatorítka - Euproctis chrysorrhoea
Štetinavec trnkový - Orgyia antiqua

Toxocampinae

Morica viková - Lygephila craccae

Erebinae

Stužkavec alžírsky - Dysgonia algira

Limacodinae

Apódia dubová - Apoda limacodes

Zeuzerinae

Drevotoč hruškový - Zeuzera pyrina

Cossinae

Drevotoč obyčajný - Cossus cossus

Chloephorinae

Drobnička Revayho - Nycteola revayana
Zelenka buková - Pseudoips prasinana
Zelenka dubová - Bena bicolorana

Eariadinae

Zelenka vŕbová - Earias clorana

Nolinae

Drobnička biela - Meganola albula
Drobnička brusnicová - Nola confusalis

 

Strakáč brezový - Endromis versicolora

 

Hrotokrídlovec šalátový - Triodia sylvina
Hrotokrídlovec záhradný - Korscheltellus lupulina

Macroglossinae

Lišaj marinkový - Macroglossum stellatarum
Lišaj mliečnikový - Hyles euphorbiae
Lišaj vrbicový - Deilephila porcellus
Lišaj zemolezový - Hemaris fuciformis

Sphinginae

Lišaj borovicový - Sphinx pinastri
Lišaj pupencový - Agrius convolvuli

Smerinthinae

Lišaj lipový - Mimas tiliae
Lišaj pavooký - Smerinthus ocellatus

 

Mníška obyčajná - Lymantria monacha
Smutník jílkový - Pentophera morio
Štetinavec orechový - Calliteara pudibunda

Bryophilinae

Lišajníkovka hnedá - Bryophila raptricula

Cuculliinae

Mora vermutová - Cucullia absinthii

Psaphidinae

Mora marcová - Brachionycha nubeculosa

Dilobinae

Mramorovka modrohlavá - Diloba caeruleocephala

Xyleninae

Xylena solidaginis
Mora bahniatková - Agrochola lota
Mora buková - Agrochola macilenta
Mora čremchová - Agrochola lychnidis
Mora jelšová - Agrochola helvola
Mora kyprinová - Agrochola litura
Mora smolničková - Ammoconia caecimacula
Mora štiavcová - Agrochola laevis
Sivkavec brestový - Cosmia diffinis
Sivkavec dubový - Cosmia affinis
Sivkavec javorový - Cosmia trapezina
Sivkavec mramorový - Phlogophora meticulosa
Sivkavec tmavý - Mormo maura

Rivulinae

Pamora trávová - Rivula sericealis

Acronictinae

Mramorovka dubová - Moma alpium
Mramorovka jelšová - Acronicta alni
Mramorovka obyčajná - Acronicta rumicis
Mramorovka pagaštanová - Acronicta aceris
Mramorovka vtáčizobová - Craniophora ligustri

Metoponiinae

Sivkavec rožcový - Panemeria tenebrata
Stužkavec pupencový - Tyta luctuosa

Calpinae

Mora pivničná - Scoliopteryx libatrix

Amphipyrinae

Blyšťavka obyčajná - Amphipyra tragopoginis
Blyšťavka orechová - Amphipyra pyramidea
Mora hlohová - Allophyes oxyacanthae

Herminiinae

Pamora černicová - Herminia tarsicrinalis
Pamora hmatadlová - Polypogon tentacularia
Pamora hrabanková - Paracolax tristalis

Noctuinae

Nonagria typhae
Agrotis cinerea
Mora brusnicová - Xestia baja
Mora červenosivá - Cerastis rubricosa
Mora čiernosŕpková - Xestia c-nigrum
Mora kokoríková - Cerastis leucographa
Mora mätonohová - Tholera decimalis
Mora metlicová - Tholera cespitis
Mora poľná - Diarsia rubi
Mora prvosienková - Noctua comes
Mora štiavová - Noctua pronuba
Mora zemiaková - Noctua fimbriata
Siatica čakanková - Ochropleura plecta
Siatica oziminová - Agrotis segetum
Siatica výkričníková - Agrotis exclamationis
Siatica ypsilonová - Agrotis ipsilon
Sivkavec Büttnerov - Sedina buettneri
Sivkavec divozelový - Gortyna flavago
Sivkavec kozincový - Actinotia polyodon
Sivkavec lúčny - Hydraecia micacea
Sivkavec pýrový - Oligia latruncula
Sivkavec rúbaniskový - Apamea anceps
Sivkavec skorocelový - Axylia putris
Sivkavec trávový - Apamea monoglypha
Sivkavec úhorový - Amphipoea fucosa
Sivkavec veľký - Rhizedra lutosa
Sivkavec zelený - Calamia tridens

Acontiinae

Morička pupencová - Emmelia trabealis
Morička timotejková - Deltote deceptoria

Hadeninae (mory)

Mythimna straminea
Mora bielobodá - Mythimna albipuncta
Mora bielobodková - Eupsilia transversa
Mora bieločiara - Mythimna l-album
Mora bodkovaná - Leucania obsoleta
Mora borovicová - Panolis flammea
Mora červenohlavá - Conistra erythrocephala
Mora citrónová - Tiliacea citrago
Mora ďatelinová - Anarta trifolii
Mora dubová - Orthosia cruda
Mora hájová - Orthosia munda
Mora hubová - Lithophane ornitopus
Mora hviezdicová - Mythimna pallens
Mora jarná - Orthosia incerta
Mora jaseňová - Atethmia centrago
Mora kelová - Lacanobia oleracea
Mora lipová - Orthosia cerasi
Mora mliečniková - Sideridis turbida
Mora mnohotvárna - Conistra vaccinii
Mora načervenalá - Orthosia miniosa
Mora olivová - Valeria oleagina
Mora ovocná - Orthosia gothica
Mora ozdobná - Perigrapha i-cinctum
Mora plamienková - Egira conspicillaris
Mora prasličková - Conistra rubiginosa
Mora semibrunnea - Lithophane semibrunnea
Mora škvrnitá - Xanthia icteritia
Mora škvrnkatá - Conistra rubiginea
Mora spojená - Hadena confusa
Mora tmavohnedá - Conistra ligula
Mora zbiehavá - Dichonia convergens
Mora zeleninová - Lacanobia w-latinum
Mora zelenkavá - Griposia aprilina
Mora zlatožltá - Tiliacea aurago
Mora žltá - Xanthia togata
Sivkavec hviezdicový - Hoplodrina octogenaria
Sivkavec lobodový - Trachea atriplicis
Sivkavec pľúcnikový - Atypha pulmonaris
Sivkavec travinový - Thalpophila matura
Sivkavec trojčiarový - Charanyca trigrammica
Sivkavec žltosivý - Hoplodrina ambigua

Plusiinae (mory)

Mora čiernočiara - Abrostola triplasia
Mora gama - Autographa gamma
Mora luskáčová - Abrostola asclepiadis
Mora steblovková - Plusia festucae
Mora Tuttova - Diachrysia stenochrysis
Mora zlatistá - Diachrysia chrysitis

Catocalinae (stružkavce)

Stužkavec hnedý - Euclidia glyphica
Stužkavec jelšový - Catocala nupta
Stužkavec lúčny - Callistege mi
Stužkavec sivkastý - Grammodes stolida
Stužkavec slivkový - Catocala fulminea
Stužkavec vŕbový - Catocala electa

Notodontinae

Chochlatka brekyňová - Ptilodon cucullina
Chochlatka brezová - Pheosia gnoma
Chochlatka dubinová - Drymonia querna
Chochlatka dubová - Drymonia ruficornis
Chochlatka dvojzúbková - Pterostoma palpinum
Chochlatka hnedá - Drymonia dodonaea
Chochlatka osiková - Pheosia tremula
Chochlatka topolová - Notodonta tritophus

Heterocampinae

Chochlatka Milhauserova - Harpyia milhauseri
Chochlatka striebroškvrnná - Spatalia argentina

Stauropinae

Hranostajník bukový - Stauropus fagi

Phalerinae

Faléra veľká - Peridea anceps

Pygaerinae

Chochlatka lindová - Clostera anastomosis

 

Okáň bukový - Aglia tau
Okáň hruškový - Saturnia pyri

 

Mramorovka sivá - Colocasia coryli

Archiearinae

Marcovka brezová - Archiearis parthenias
Marcovka rakytová - Archiearis notha

Oenochrominae

Piadivka marcová - Alsophila aescularia

Geometrinae

Piadivka černicová - Chlorissa cloraria
Piadivka letná - Hemithea aestivaria

Ennominae (listnatky)

Kôrovka barinná - Arichanna melanaria
Kôrovka čučoriedková - Alcis repandata
Kôrovka dubová - Hypomecis roboraria
Kôrovka jelšová - Aethalura punctulata
Kôrovka orlíčková - Ectropis crepuscularia
Kôrovka ovocná - Hypomecis punctinalis
Kôrovka palinová - Ascotis selenaria
Kôrovka trnková - Peribatodes rhomboidaria
Listnatka biela - Cabera pusaria
Listnatka borovicová - Macaria liturata
Listnatka ďatelinová - Chiasmia clathrata
Listnatka dubová - Ennomos quercinaria
Listnatka hlohová - Opisthograptis luteolata
Listnatka hluchavková - Pseudopanthera macularia
Listnatka hrabová - Campaea margaritaria
Listnatka jaseňová - Ennomos fuscantaria
Listnatka jedlinová - Pungeleria capreolaria
Listnatka jelšová - Ennomos alniaria
Listnatka kosákovitá - Macaria alternata
Listnatka lesná - Crocallis elinguaria
Listnatka lipová - Ennomos erosaria
Listnatka nažltlá - Cabera exanthemata
Listnatka neskorá - Colotois pennaria
Listnatka ranostajová - Tephrina arenacearia
Listnatka štvormesiačková - Selenia tetralunaria
Listnatka trnková - Angerona prunaria
Listnatka záhradná - Lomographa temerata
Piadivka bodkovaná - Agriopis marginaria
Piadivka brestová - Abraxas sylvata
Piadivka brezová - Biston betularia
Piadivka bršlenová - Ligdia adustata
Piadivka buková - Plagodis dolabraria
Piadivka chlpatá - Lycia hirtaria
Piadivka dubová - Biston strataria
Piadivka hrušková - Phigalia pilosaria
Piadivka jabloňová - Lycia pomonaria
Piadivka liesková - Lomaspilis marginata
Piadivka strapatá - Apocheima hispidaria
Piadivka vresová - Ematurga atomaria
Piadivka žilkovaná - Siona lineata
Piadivka zimná - Erannis defoliaria

Sterrhinae (piadice)

Piadica buková - Cyclophora linearia
Piadica bylinná - Scopula immutata
Piadica červená - Idaea muricata
Piadica červenkastá - Idaea bilinearia
Piadica dubinová - Cyclophora quercimontaria
Piadica hviezdicová - Idaea rufaria
Piadica javorová - Cyclophora annularia
Piadica kockovaná - Scopula immorata
Piadica kručinková - Idaea aversata
Piadica kuričková - Idaea subsericeata
Piadica mokraďová - Idaea biselata
Piadica premenlivá - Idaea degeneraria
Piadica prostá - Idaea straminata
Piadica pruhovaná - Scopula virgulata
Piadica prútnatcová - Rhodostrophia vibicaria
Piadica rozchodníková - Scopula marginepunctata
Piadica štiavcová - Timandra comae
Piadica suchomilná - Idaea humiliata
Piadica vykrojená - Idaea emarginata

Larentiinae (piadivky)

Jesenica Christyho - Epirrita christyi
Jeseniva liesková - Epirrita dilutata
Kvetnatka borovicová - Eupithecia tantillaria
kvetnatka dúbravová - Eupithecia abbreviata
Kvetnatka smrečinová - Eupithecia lanceata
Kvetnatka smreková - Eupithecia indigata
Piadivka borinná - Thera obeliscata
Piadivka borovicová - Pennithera firmata
Piadivka bučinová - Catarhoe cuculata
Piadivka dvojzúbková - Euphyia biangulata
Piadivka fialová - Anticlea derivata
Piadivka hluchavková - Colostygia pectinataria
Piadivka hnedočervená - Xanthorhoe spadicearia
Piadivka hnedohlavá - Ecliptopera silaceata
Piadivka jahodníková - Dysstroma citrata
Piadivka jaskynná - Triphosa dubitata
Piadivka jelenia - Hydria cervinalis
Piadivka lipová - Chloroclysta siterata
Piadivka lobodová - Pelurga comitata
Piadivka menšia - Lythria cruentaria
Piadivka mokraďová - Eulithis testata
Piadivka obyčajná - Epirrhoe alternata
Piadivka očkatá - Cosmorhoe ocellata
Piadivka ohnivá - Hydrelia flammeolaria
Piadivka premenlivá - Thera variata
Piadivka purpurová - Lythria purpuraria
Piadivka šípková - Earophila badiata
Piadivka šípková - Cidaria fulvata
Piadivka smútočná - Epirrhoe tristata
Piadivka stoklasová - Scotopteryx chenopodiata
Piadivka svetlá - Asthena albulata
Piadivka topoľová - Lobophora halterata
Piadivka úhorová - Aplocera plagiata
Piadivka zadymená - Lampropteryx suffumata
Piadivka žihľavová - Camptogramma bilineatum
Semenovka konopnicová - Perizoma alchemillata
Semenovka púpavová - Mesotype parallelolineata

 

Ploskáč Steinkellnerov - Semioscopis steinkellneriana

Lasiocampinae

Priadkovec borovicový - Dendrolimus pini
Priadkovec černicový - Macrothylacia rubi
Priadkovec ďatelinový - Lasiocampa trifolii
Priadkovec mliečnikový - Malacosoma castrensis
Priadkovec trávový - Euthrix potatoria

Poecilocampinae

Priadkovec hlohový - Trichiura crataegi

Yponomeutinae

Priadzovec čremchový - Yponomeuta evonymella

Lithosiinae

Lišajníkovec červenkastý - Miltochrista miniata
Lišajníkovec čierny - Atolmis rubricollis
Lišajníkovec hlinožltý - Eilema lutarella
Lišajníkovec lesný - Eilema sororcula
Lišajníkovec lišajníkový - Eilema complana
Lišajníkovec siný - Eilema lurideola

Ctenuchinae (bieloškvrnáče)

Bieloškvrnáč púpavcový - Amata phegea

Arctiinae (spriadače)

Lišajníkovec štvorbodý - Lithosia quadra
Spriadač bazový - Spilosoma lutea
Spriadač chrastavcový - Diacrisia sannio
Spriadač hluchavkový - Callimorpha dominula
Spriadač kostihojový - Euplagia quadripunctaria
Spriadač medvedí - Arctia caja
Spriadač obyčajný - Spilosoma lubricipeda
Spriadač ostružinový - Arctia villica
Spriadač psojazykový - Hyphoraia aulica
Spriadač skorocelový - Parasemia plantaginis
Spriadač štiavcový - Phragmatobia fuliginosa
Spriadač vratičový - Diaphora mendica

Thyatirinae

Môrka bielopása - Habrosyne pyritoides
Môrka brezová - Achlya flavicornis
Môrka dubová - Polyploca ridens
Môrka obyčajná - Tethea or
Môrka očkatá - Thyatira batis

Drepaninae

Srpokrídlovec bukový - Watsonalla cultraria
Srpokrídlovec dubový - Watsonalla binaria
Srpokrídlovec jelšinový - Drepana curvatula
Srpokrídlovec jelšový - Drepana falcataria
Srpokrídlovec lipový - Sabra harpagula
Srpokrídlovec trnkový - Cilix glaucata

Oiketicinae

Vreckovec lúčny - Megalophanes viciella
Vreckovec muškovitý - Ptilocephala muscella


– Drobné motýle (68 druhov)

 

Zdobka buková - Diurnea fagella
Zdobka jesenná - Diurnea lipsiella

 

Adéla chrastavcová - Nemophora metallica
Adéla zelená - Adela reaumurella

Spilomelinae

Vijačka krušpánová - Cydalima perspectalis
Vijačka žihľavová - Pleuroptya ruralis

Pyraustinae

Anania stachydalis - Anania stachydalis
Vijačka divozelová - Anania verbascalis
Vijačka kukuričná - Ostrinia nubilalis
Vijačka lobodová - Sitochroa verticalis
Vijačka purpurová - Pyrausta purpuralis
Víjačka záhradná - Anania hortulata

Odontiinae

Vijačka zanovätníková - Eurrhypis pollinalis
Vijačka zúbkovitá - Cynaeda dentalis

Evergestinae

Vijačka kapustová - Evergestis forficalis
Víjačka obilná - Evergestis frumentalis

Scopariinae

Sivenka čiarkovaná - Scoparia basistrigalis
Sivenka lúčna - Scoparia pyralella

Crambinae (trávovce)

Trávovec jarný - Thisanotia chrysonuchella
Trávovec lúčny - Crambus lathoniellus
Trávovec mriežkovaný - Chrysocrambus craterellus
Trávovec perleťový - Crambus perlella
Trávovec suchomilný - Agriphila geniculea
Trávovec trávový - Agriphila tristella
Trávovec trsťový - Chilo phragmitella
Trávovec záhradný - Chrysoteuchia culmella

Incurvariinae

Blyštek bukový - Incurvaria masculella

 

Moľa ozdobná - Euplocamus anthracinalis

Olethreutinae

Obaľovač hákoškvrnný - Epiblema foenella
Obaľovač hrabankový - Olethreutes arcuella
Obaľovač trojbodý - Notocelia cynosbatella
Plodokaz jablčný - Cydia pomonella

Tortricinae

Obaľovač dráčový - Doloploca punctulana
Obaľovač Hebenstreitov - Choristoneura hebenstreitella
Obaľovač jaseňový - Ptycholoma lecheana
Obaľovač lipový - Acleris cristana
Obaľovač ríbezľový - Pandemis cerasana
Obaľovač sadový - Archips podana
Obaľovač zlatohnedý - Eulia ministrana
Zvinúvač nevädzový - Agapeta zoegana

Pterophorinae

Pierkavec povojový - Pterophorus pentadactyla
Pierkavec pupencový - Emmelina monodactyla
Pierkavec šípkový - Cnaemidophorus rhododactyla

Pyralinae

Vijačka machová - Synaphe punctalis
Vijačka plamenná - Endotricha flammealis
Vijačka senová - Hypsopygia costalis
Vijačka slamová - Hypsopygia glaucinalis

Phycitinae (vijačky)

Vijačka lucernová - Oncocera semirubella
Vijačka papriková - Plodia interpunctella
Vijačka šišková - Assara terebrella
Vijačka smreková - Dioryctria abietella
Vijačka štetková - Myelois circumvoluta

Zygaeninae (vretienky)

Vretienka ďatelinová - Zygaena trifolii
Vretienka dúšková - Zygaena purpuralis
Vretienka dúšková - Zygaena minos
Vretienka kotúčová - Zygaena punctum
Vretienka kozincová - Zygaena loti
Vretienka ľadencová - Zygaena angelicae
Vretienka neskorá - Zygaena laeta
Vretienka obyčajná - Zygaena filipendulae
Vretienka päťbodá - Zygaena lonicerae
Vretienka ranostajová - Zygaena ephialtes
Vretienka vičencová - Zygaena carniolica
Vretienka viková - Zygaena viciae

Procridinae (zelenáčiky)

Zelenáčik nevädzovcový - Jordanita chloros
Zelenáčik štiavový - Adscita statices

Oecophorinae

Zdobka dúbravová - Carcina quercana
Zdobka pňová - Harpella forficella


Úvod


úvodní obrázek
Vítejte na stránkách věnovaných převážně denním motýlům, které je možné pozorovat na území Čech a Moravy. K babočkám, otakárkům a dalším motýlům mě nepřímo přivedl pan Ladislav Čermák, bývalý ředitel ZŠ Rudé armády v Karviné-Hranicích, který vedl tamější entomologický kroužek. Tehdy jsem se síťkou ze záclony na tyči pobíhal po louce a lovil poletující krasavce.

Po zhruba 20 letech, s pořízením svého prvního digitálního fotoaparátu (červenec 2004) jsem se k motýlům opět vrátil, tentokrát však již jen jako obdivovatel a síťku jsem vyměnil za hledáček fotoaparátu. Na počátku jsem fotil víceméně příležitostně, na výletech a podobně. V červnu roku 2011 jsem se rozhodl začít fotografovat motýly cíleně a podnikat výlety z Brna právě do předem vytipovaných lokalit. Nicméně jsem záhy zjistil, že od dob dětství se mnohé změnilo a došlo k drastickému úbytku denních motýlů na našem území (viz článek zde). Za vznikem těchto stránek stojí právě tento fakt a druhak důvod nějakého systematičtějšího uložení a zobrazení vyfotografovaných motýlů.

Co na stránkách naleznete?

• Seznam čeledí a druhů — byl vytvořen z dat dostupných na stránkách veřejné encyklopedie BioLib. U každého druhu je možné zobrazit živné rostliny jeho housenek (ikona ). Determinace druhů je prováděna nejčastěji za pomocí určovacích klíčů, které jsou k dispozici na dalším základním portálu "fotolepidopterologa" - serveru Lepidoptera.cz.

MENU

• Aktuality - informace o aktualizacích obsahu stránek (nové druhy či fotografie).
• Články - články o motýlech a fotografování, zajímavosti, výkladový slovník.
• Top 20 - nejčastěji prohlížené druhy na tomto webu, včetně jejich náhledů.
• Android - Atlas denních motýlů ČR pro mobilní telefony s Androidem.
• Nástroje - Nástroje, jmenné seznamy, udělátka pro mapování motýlů.
• Mapa lokalit - interaktivní mapa navštívených míst.
• Kniha návštěv - zde očekávám vzkazy, pozdravy a Vaše ohlasy :-)
• Odkazy - linky na nejrůznější weby věnované motýlům.
• Kontakt - má emailová adresa pro případ nouze :-)


Poděkování

Na závěr ješte poděkování pracovníkům Entomologického ústavu BC AV ČR, jmenovitě panu Jiřímu Benešovi za determinační servis a mnoho dalšího, dále Davidu Novotnému za poskytnutí cenných informací a ochotu, Marku Vojtíškovi (Koláčkova galerie motýlů) za tipy a kvízy do aplikace, Radce Páleníkové (Motýli a jiné zajímavosti) za poskytnutí tipu na lokalitu, za informace o lokalitách v okolí Brna pak Dalimíru Kaiserlichovi (Photokaisi), panu Václavu Štěpánskému, Jiřímu Zoufalému, Leoši Říčánkovi (Motýlí svět), Martině Petrové (Hmyzáci.eu), Marku Benovi, Jiřímu Valíčkovi a Jiřímu Novákovi, Lukáši Neuwirthovi (Hmyzáci s.r.o.) za upozornění na chyby v galerii, speciální dík a uznání posílám panu Michalovi Koupému za cenné informace, které mi poskytl o jednotlivých druzích na jižní Moravě, Marku Fišerovi děkuji za lokality v Beskydech a severní Moravě, Davidu Černochovi za tipy v oblasti Bílých Karpat, Davidu Breiterovi (Motýlkové.cz) za v podstatě celorepublikové tipy, Janu Jurníčkovi za ochotu a informace z Uherskohradišťska, Petru Dítětovi za aktuality z Podyjí a Miroslavu Vrbovi za motýlodění z Jihlavska.

A samozřejmostí je poděkovat i rodině za neskonalou trpělivost při (foto)výletech :-)


Fototechnika

Seznam použité fotografické techniky v průběhu času naleznete zde.


Použitá literatura a internetové zdroje:

[1] Beneš, Jiří, a kol. Mapování a ochrana motýlů České republiky, http://lepidoptera.cz
[2] Zicha, Ondřej. BioLib, Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů, http://biolib.cz
[3] Beneš, Jiří, a kol. Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha, 2002
[4] Laštůvka, Zdeněk, Marek Jaroslav. Motýli (Lepidoptera) Moravského krasu, Korax, 2002
[5] Laštůvka, Zdeněk. Denní motýli (Rhopalocera) v zemědělské krajině, Biocont Laboratory, Brno, 2008
[6] Hrabák, Rudolf. Kapesní atlas našich motýlů, Státní zemědělské nakladatelství a SPN, Praha, 1985
[7] Novák, Ivo; Severa, František. Motýli, Aventinum, Praha, 2005
[8] Macek, J., Dvořák J., Traxler, L., Červenka, V., Procházka, J. Motýli a housenky střední Evropy, Noční motýli I., II., III.; Academia, Praha, 2007, 2008, 2012